Naš stručni tim

Dečija medicina u rukama iskusnih profesionalaca. Naš tim se sastoji od stručnjaka sa ogromnim znanjem i iskustvom, spremnih da odgovore na sve izazove pedijatrijske prakse.
Profesor Dr Predrag Minić
Specijalista pedijatrije, subspecijalista pulmologije
Dr Dragomir Branković
Specijalista pedijatrije, neonatolog
Dr Branka Jahura
Načelnica pedijatrije
Dr Marija Subota
Specijalista pedijatrije
Dr Danijela Kostic
Specijalista pedijatrije
Dragana Pejin
Medicinska sestra
Dragana Stevanovic
Pedijatrijska sestra
Dr Vesna Ivanović
Specijalista pedijatrije
Dr Marko Bogosavljević
Dečiji hirurg , lekar ortopedske službe na Institutu za majku i dete
Dr Jelena Stiković
Specijalista pedijatrije - fizijatar
Dr Marija Kocić
Specijalista pedijatrije - lekar gastroenterološke službe na Institutu za majku i dete
Dr Radmila Kosić
Specijalista pedijatrije
Dr Vladan Milutinović
Specijalista - otorinolaringolog
Dubravka Milutinović
Specijalista radiologije
Dr Kristina Jovanović
Specijalista pedijatrije - lekar neurološke službe na Univerzitetskoj decijoj klinici
Dr Maja Bijelić
Specijalista pedijatrije, lekar kardioloske sluzbe UDK
Prim. Dr Sci.Med Zoran Paunović
Načelnik ortopedije na Institutu za majku i dete
Dr Predrag Poleksić
Specijalista dermatovenerologije i dermatohirurgije
Dr Zoran Vujnović
Specijalista pedijatrije - gastroenterolog